OOZ Maribor

V veljavi je nov Pravilnik o varnosti dvigal

V Uradnem listu je bil 31. maja 2024 objavljen Pravilnik o varnosti dvigal, ki je začel veljati 15. junija 2024. Nov pravilnik bo pripomogel k večji varnosti dvigal in varnostnih komponent, tako glede njihovega dajanja na trg in v obratovanje, kot tudi zagotavljanja varnosti delovanja, vzdrževanja in skrbništva dvigal ter reševanja iz dvigal.

Do sedaj veljavni Pravilnik o varnosti dvigal je bil sprejet leta 2016 za prenos Direktive (EU) 2014/33 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o harmonizaciji zakonodaje držav članic v zvezi z dvigali in varnostnimi komponentami za dvigala.

V praksi se je izkazalo, da določeni vidiki prisotnosti dvigal in varnostnih komponent za dvigala na trgu niso zadostno in celostno urejeni. Zaradi posebnosti dvigal kot vrste proizvodov, katerih izpolnjevanje varnostnih zahtev je potrebno skozi celoten čas njihovega obratovanja. Da bi to dosegli, je potrebno sodelovanje lastnika dvigala, vzdrževalca dvigala, morebitnega skrbnika dvigala in reševalca iz dvigala, zato so z novim Pravilnikom o varnosti dvigal podrobneje določene obveznosti teh subjektov.

Z novim pravilnikom je tako celostno urejeno področje dvigal in varnostnih komponent za dvigala, da so lahko dana na trg in v obratovanje. Hkrati so podrobneje določene zahteve glede zagotavljanja varnosti delovanja, vzdrževanja in skrbništva dvigal. Na novo je urejeno tudi področje reševanja iz dvigal in vzpostavitve klicne zveze iz dvigala. Hkrati je podrobneje določen postopek odobritve tehnične rešitve začasnega zmanjšanega varnostnega prostora v jašku dvigala in pogoji za njeno odobritev.

Na novo določene obveznosti v zvezi z zagotavljanjem varnega obratovanja dvigal ne odstopajo bistveno od že uveljavljene prakse pri obstoječih dvigalih.

Nov pravilnik je objavljen na spletni strani PISRS: Pravilnik o varnosti dvigal >>>

Vir: MGTŠ , Anoton Šijanec, OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor