VABILO | Seminar: Nov zakon in davčni vidik čezmejnega izvajanja storitev | 14. junij 2017 ob 12:00 uri

VABILO NA SEMINAR:

Nov zakon in davčni vidik čezmejnega izvajanja storitev

  1. junij 2017 ob 12:00 uri

KOTIZACIJA: člani 60,00 € (z DDV)*, nečlani 100,00 € (brez DDV).

* velja v primeru, da so poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova članarine. Ob registraciji priložite dokazilo o plačilu kotizacije.

Pri prijavi dveh ali več oseb iz iste organizacije nudimo 20 % na celoten znesek.

Sklad za izobraževanje Maribor za člane  vrača stroške po Pravilniku o pogojih vračanja stroškov izobraževanj.

Pisna odjava poslana na urska.rafolt@ozs.si  je možna  do torka, 13.06.2017  do 12. ure. V primeru da svojega sodelovanja (pisno / preko e-pošte) ne odpoveste v dogovorjenem roku, vam OOZ Maribor zaračuna 20% kotizacije (priprava gradiva, administrativni stroški ipd.). Odjave na dan izobraževanja ne upoštevamo. Brez odjave kotizacijo zaračunamo v celoti. V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor, številka: 02528-0260623090 (NLB) Sklic: 300 – davčna številka. Namen plačila: seminar čezmejno izvajanje storitev.

PRIJAVA: na spletni strani OZS dogodki: www.ozs.si/Dogodki.

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest do torka, 13. junija 2017 do 12:00 ure.

Vljudno vabljeni!

VABILO NA SEMINAR:

Nov zakon in davčni vidik čezmejnega izvajanja storitev

  1. junij 2017 ob 12:00 uri

KOTIZACIJA: člani 60,00 € (z DDV)*, nečlani 100,00 € (brez DDV).

* velja v primeru, da so poravnane vse zapadle obveznosti iz naslova članarine. Ob registraciji priložite dokazilo o plačilu kotizacije.

Pri prijavi dveh ali več oseb iz iste organizacije nudimo 20 % na celoten znesek.

Sklad za izobraževanje Maribor za člane  vrača stroške po Pravilniku o pogojih vračanja stroškov izobraževanj.

Pisna odjava poslana na urska.rafolt@ozs.si  je možna  do torka, 13.06.2017  do 12. ure. V primeru da svojega sodelovanja (pisno / preko e-pošte) ne odpoveste v dogovorjenem roku, vam OOZ Maribor zaračuna 20% kotizacije (priprava gradiva, administrativni stroški ipd.). Odjave na dan izobraževanja ne upoštevamo. Brez odjave kotizacijo zaračunamo v celoti. V primeru prenizkega števila prijav si pridržujemo pravico do odpovedi.

Prosimo, da kotizacijo poravnate pred pričetkom seminarja na transakcijski račun Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor, številka: 02528-0260623090 (NLB) Sklic: 300 – davčna številka. Namen plačila: seminar čezmejno izvajanje storitev.

PRIJAVA: na spletni strani OZS dogodki: www.ozs.si/Dogodki.

Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest do torka, 13. junija 2017 do 12:00 ure.

Vljudno vabljeni!