OOZ Maribor

VABIMO VAS NA SEMINAR: DELOVNA RAZMERJA IN INŠPEKCIJSKI PREGLEDI – najpogostejša vprašanja in dileme iz prakse

DELOVNA RAZMERJA IN INŠPEKCIJSKI PREGLEDI – najpogostejša vprašanja in dileme iz prakse
dne 23. 2. 2016 od 16. do 19. ure,
v izobraževalni dvorani Doma obrtnikov Maribor, Titova c. 63 v Mariboru.
SEMINAR je namenjen delodajalcem in osebam, ki se ukvarjajo z kadri in delovnimi razmerji v gospodarstvu

Tema seminarja so delovna razmerja pri delodajalcih. Povezovali bomo teorijo s prakso. Poudarek bo na praktičnih primerih, ko vam bodo predstavljeni postopki in konkretni primeri, s katerimi se srečujem pri mojem delu, ko delam za delodajalce.
Poudarek bo na primerih inšpekcijskih pregledov s področja delovno pravne zakonodaje s katerimi sem se srečevala v letu 2015 pri delu z delodajalci.

Tema seminarja bo potekala skozi vsebino ZDR -1, tako, da boste dobili obširno teoretično in praktično znanje. Veliko vlogo bo odigrala moja razlaga določil ZDR-1, skozi primere, ki vam jih bom predstavila.

Tema se bo nanašala na teoretično in praktično vsebino ZDR-1 ter na to kaj pregledujejo inšpektorji za delo :

– zaposlitev delavca
– javno objavo delovnega mesta
– sestavine pogodbe o zaposlitvi ( za nedoločen čas in določen čas, pri slednjem vam bom predstavila bogate izkušnje iz prakse, izvedli boste veliko novega pri zaposlovanju za določen čas)
– poskusna doba ( ta je praktično urejena za delavca in delodajalca po ZDR-1)
– sprememba ali sklenitev nove pogodbe o zaposlitvi zaradi spremenjenih okoliščin
– plačilo za delo ( dodatek za delovno dobo, povračilo stroškov v zvezi z delom, kraj in način izplačila plače, plačilni dan…)
– začasna nezmožnost zagotavljanja dela iz poslovnega razloga
– sprememba delodajalca
– letni dopust
– prenehanje pogodbe o zaposlitvi
– odpoved pogodbe o zaposlitvi ( navedene bodo vse vrste odpovedi po ZDR- 1 in postopki
– disciplinska odgovornost in postopki
– varstvo nekaterih kategorij delavcev
– odgovori na vprašanja poslušalcev

Lahko boste postavljali tudi vaša aktualna vprašanja na katere boste dobili odgovore.

Seminar bo vodila:
Rolanda Fornezzi, s statusom samostojne podjetnice iz Lovrenca na Pohorju, od leta 1996 dalje, na področju delovnega prava. Glede na aktualne teme vam bo predstavila vsebine in izkušnje iz prakse ter vas opozorila na pasti na katere lahko naletite pri razreševanju zadev.

Kotizacija za člane zanaša 10,00 EUR (z DDV) na osebo, za nečlane pa 80,00 EUR (brez DDV) na osebo.
Spletna prijava na seminar: http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb000000SYMb1EAH
Prijave na seminar lahko  pošljite tudi na naslov: maribor@ozs.si vika.vodusek@ozs.si ali na tel: 02 330 3 500 ; 02 330 3 506

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

12-06-2024

SPOT svetovanje Podravje, Pobreška 20

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor