OOZ Maribor

VABIMO VAS NA SEMINAR:»IZPLAČILA PO POGODBAH O POSLOVODENJU IN PROKURI«

VABIMO VAS NA SEMINAR:»IZPLAČILA PO POGODBAH O POSLOVODENJU IN PROKURI«

Na seminarju se bomo dotaknili aktualne problematika pravilnega določanja nalog poslovodenja, zastopanja oziroma prokure. Potrebno je natančno razumeti in razdvojiti naloge različnih funkcij ne glede na status zavarovanca, pravilno obračunati izplačila poslovodstvu in družbenikom. Obravnavali bomo razlike med obdavčitvijo dohodkov poslovodstva in prokuristov ter kako so obdavčeni potni nalogi v obeh primerih. Dotaknili se bomo vprašanja upokojencev, ki opravljajo naloge poslovodenja oziroma so družbeniki. Ali sme poslovodja, prokurist ali upokojenec prejeti neobdavčene potne stroške? Vse to in še več bomo prikazali na praktičnih primerih. Med drugim še vprašanje izplačil dohodkov upokojencem.
Vsebina seminarja:
1. Vrste dohodkov za poslovodenje in praktični prikaz izplačil po različnih pogodbah (koko je z upokojenimi osebami, če opravljajo naloge poslovodenja.
2. Dohodki prejeti za opravljanje nalog prokurista in njihova obdavčitev (obdavčitev upokojencev, ki opravljajo naloge prokurista).
3. Obdavčitev potnih stroškov poslovodij in prokuristov.
4. Primeri različnih obračunov glede na status osebe.
5. Ureditev dvojnega statusa upokojenca Poudarek na obdavčitvi poslovodij, ki se reaktivirajo zaradi nove zakonodaje ter obdavčitev upokojencev – prokuristov, ki istočasno opravljajo naloge poslovodenja).
6. Začasno ali občasno delo upokojencev in praktični primeri izračuna obdavčitev.
7. Brezplačna pomoč družinskega člana z vidika obveznosti poročanja in plačila denarnega prispevka.

Kraj in termin izvedbe: OOZ MARIBOR, Titova c. 63 v Mariboru,
ponedeljek, 25. 1. 2016 ob 17. uri.

Kotizacija po udeležencu znaša:

Za člane OOZ Maribor s poravnano članarino
kotizacija 40,00 EUR z DDV,

za ostale
kotizacija: 120,00 EUR z DDV.

Predavateljica: Romana MERNIK, univ. dipl. ekon., direktorica
Podjetja FININVEST , d. o. o., Maribor.
Kotizacijo za izobraževanje plačajo udeleženci na TRR: SI56 0252 8026 0623 090 odprt pri NLB, sklic – matična številka podjetja, namen plačila: Seminar UPOK2016.
OOZ Maribor je davčni zavezanec, njena davčna številka je: SI49430939.
Prosimo, da ob prihodu na seminar predložite potrdilo o plačani kotizaciji.

Prijave sprejemamo do zasedbe mest. Število udeležencev v skupini je omejeno na 60. Morebitne odjave sprejemamo do 4 dni pred razpisanim terminom, pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo.
Pisne prijave naslovite na naslov: Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Titova c. 63, 2000 Maribor ali fax: 02/3000-491 ali e-poštni naslov: boris.licen@ozs.si
Za dodatne informacije in za prijavo lahko pokličete na telefon: 02/ 3303 505 (Majda Horvat) ali 02/ 3303 506 (Vika Vodušek).
Vljudno vabljeni!

PRIJAVNICA
za seminar

»IZPLAČILA PO POGODBAH O POSLOVODENJU IN PROKURI«
OOZ MARIBOR, ponedeljek, 25. 1. 2016 ob 17. uri

Podjetje/s. p. __________________________________________________________
s sedežem ____________________________________________________________
Davčna številka: _____________________________ Davčni zavezanec: DA NE
PRIJAVLJA NASLEDNJE UDELEŽENCE:
Ime in priimek udeleženca:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Status udeleženca (ustrezno označi):
 član OOZ Maribor  zaposlen pri članu  nečlan

Datum: Žig Podpis:

OPOMBA: SPLETNA PRIJAVA NA SEMINAR http://www.ozs.si/Dogodki.aspx?id=a0Nb000000SYMDZEA5

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor