OOZ Maribor

VABIMO VAS PRIJAVI NA PEDAGOŠKO – ANDRAGOŠKI SEMINAR 1.-4.3.2016! Na voljo je še nekaj mest!

VABILO
PEDAGOŠKO – ANDRAGOŠKI SEMINAR
MARIBOR, 1. in 4. marec 2016

Vabljeni

• kandidati, ki se pripravljajo na IV. pedagoško-andragoški del mojstrskega izpita,
• kandidati za mentorje dijakom,
• vsi posamezniki, ki želijo pridobiti čim več znanj za uspešno komuniciranje, motiviranje in usposabljanje tako zaposlenih, dijakov, kot bodočih kadrov.

Obveznosti udeležencev za mentorje dijakom
Za mentorje dijakom je udeležba na seminarju obvezna, prav tako tudi izdelava seminarske naloge (navodila za izdelavo naloge udeleženec prejme na seminarju).

Za kandidate, ki so v postopku pridobitve mojstrskega naziva, je opravljanje izpita obvezno. Izpit pa lahko opravljajo tudi osebe, ki sicer niso v postopku pridobitve mojstrskega naziva. Takšnim osebam se v primeru, da se kasneje prijavijo k mojstrskemu izpitu (ob izpolnjevanju pogojev za pristop k mojstrskemu izpitu), prizna ta del kot že uspešno opravljeni del mojstrskega izpita. Osebe, ki na tej podlagi uspešno opravijo izpit, prejmejo potrdilo Izobraževalnega centra OZS o opravljenem izpitu. Pedagoško-andragoški izpit se izvaja v prostorih Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, Celovška 71, Ljubljana. Pisni izpit se izvaja v trajanju 135 minut, pedagoški nastop pa v trajanju do 45 minut.
Novost pri izvedbi seminarja je možnost, ki jo imajo vsi udeleženci, da na koncu preverijo osvojeno znanje pred nacionalno imenovano izpitno komisijo.

Trajanje seminarja: 32 pedagoških ur; 16 ur v obliki delavnic pod vodstvom predavateljev
16 ur individualno delo na daljavo ob uporabi e-gradiv

Kraj in termin izvedbe seminarja
Pedagoško-andragoški seminar bo izveden v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor.

Termini seminarja za leto 2016 na lokaciji OOZ Maribor: 1. in 4. marec
– 1. in 4. dan na zbornici;
– 2. in 3. dan – delo na domu (na daljavo)

Vsebinska področja
Vsebinsko je seminar pripravljen na podlagi izpitnega kataloga za IV. pedagoško-andragoški del mojstrskih, delovodskih in poslovodskih izpitov, ki obsegajo ciljno opredeljene vsebine in ga je sprejel Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Seminar obsega vsebinska področja, ki so pomembna za razumevanje dejavnikov, ki vplivajo na razvoj osebnosti, motivacijo in ustvarjalnost. Nadalje seminar obsega področja poznavanja osnovnih učnih metod, oblik in učnih delovnih sredstev, za zavedanje pomena in poznavanje načrtovanja, organiziranja in spremljanja izobraževanja.
Vsebinska področja so:
• psihološke osnove učenja,
• načrtovanje in izvajanje učnega procesa,
• metodika praktičnega izobraževanja,
• spremljanje in preverjanje učnih rezultatov.

PROGRAM

1. dan:

1. marec 2016
4 pedagoške ure

4 pedagoške ure
od 11.00 do 14.00

od 14.30 do 17.30 • Psihološke osnove učenja

• Osnove pedagogike, didaktike, zakonodaja in izobraževalni sistem

• Izvajanje praktičnega usposabljanja
SKUPAJ: 8 pedagoških ur

2. in 3. dan:

2. in 3. marec 2016
16 pedagoških ur
• Individualno delo na daljavo
Izdelava učne priprave za praktično usposabljanje;
Reševanje nalog razpisanih v e-gradivu;
Komunikacija z mentorjem preko e-pošte, sodelovanje na forumih

4. dan:

4. marec 2016
8 pedagoških ur
od 11.00 do 17.30
• Predstavitev učnih priprav
• Demonstracija praktičnega nastopa po izbrani metodi
• Vrednotenje praktičnega usposabljanja
• Ponavljanje in utrjevanje predelane snovi po preglednih testih
* Odmor po dogovoru s predavateljem

KOTIZACIJA ZA UDELEŽBO NA SEMINARJU IN CENA IZPITA
• Za člane OZS in njihove zaposlene, če jih napoti delodajalec, znaša kotizacija za udeležbo na seminarju 216,00 EUR (z DDV)
• za vse ostale kandidate velja redna cena 246,00 EUR (z DDV)

Kotizacijo za udeležbo na seminarju predhodno nakažete na račun št.: 02013-0253606416, sklic 00 200 031.

SPLOŠNI POGOJI PRIJAVE IN ODJAVE
Prijavo na seminar nam lahko najhitreje pošljete po e-pošti: suzana.kljun@ozs.si ali na naslov: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, Celovška 71, 1000 Ljubljana. Prijave sprejemamo do zasedbe prostih mest. Na podlagi prejete prijavnice in kopije potrdila o plačilu vam bomo posredovali urnik seminarja.

Skrajni rok za morebitno odjavo je 3 dni pred pričetkom seminarja. Če se odjavite 2 dni pred seminarjem, vam zaračunamo administrativne stroške v višini 30 odstotkov kotizacije, pri kasnejši odjavi kotizacije ne vračamo.
Veljajo le pisne odjave!

Informacije in dodatna pojasnila
Za vsa dodatna pojasnila oziroma informacije pokličite IC OZS: Suzana Kljun, telefon: +386 1 583 05 74 ter e-naslov suzana.kljun@ozs.si .

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

12-06-2024

SPOT svetovanje Podravje, Pobreška 20

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor