OOZ Maribor

Višja minimalna plača od 1. januarja 2023


Dne 13.01.2023 je v Uradnem listu RS bil objavljen sklep ministra, da se bo bruto minimalna plača za delo po 1. januarju 2023 dvignila. Ta bo po novem znašala 1.203,36 evra.

Torej v skladu z obstoječim Zakonom o minimalni plači mora biti znesek minimalne plače določen v višini, ki ne sme biti nižji od 120 ter ne višji od 140 odstotkov, glede na izračun minimalnih življenjskih stroškov.

Pri tem se upošteva tudi rast cen življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarska rast ter gibanje zaposlenosti. V oktobru 2022 so minimalni življenjski stroški znašali 669,83 evra.

Kot vsako leto se mora minimalna plača uskladiti najmanj z zneskom rasti cen življenjskih potrebščin. Za tovrstno uskladitev pa se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na predpreteklo leto. Ti znašajo 10,3 odstotka.

Glede na razpravo socialnih partnerjev na Ekonomsko – socialnem svetu je ministrstvo v januarju izpeljalo oba koraka. Prav tako pa je določilo nov veljavni znesek minimalne plače za leto 2023.

Torej minimalna neto plača za samsko osebo brez otrok bo po novem znašala 878,48 evra. Ta se bo povečala za 12,85 odstotka (iz 778,48 evra). Ta vključuje tudi učinek letošnjih sprememb dohodninske zakonodaje.

Zaradi povišanja bruto minimalne plače se bodo stroški delodajalca povišali za 8,46 odstotkov.

Prav tako pa bo novemu znesku minimalne plače sledila tudi ustrezna zakonsko določena prilagoditev najnižje bruto urne postavke, tako za začasno in občasno delo dijakov in študentov, kot upokojencev. Ta se bo za obe vrsti del povišala iz dosedanjih 6,17 evra na 6,92 evra.

Več o podrobnostih pa tu

Vir:  OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

12-06-2024

SPOT svetovanje Podravje, Pobreška 20

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor