OOZ Maribor

Vlada izdala Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2

Vlada je izdala Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok je enak Odloku o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 181/20), črtana je le določba, da Nacionalni inštitut za javno zdravje uradne podatke o številu okuženih po statističnih regijah najmanj enkrat tedensko objavlja tudi v Uradnem listu Republike Slovenije. Jasneje je določena tudi obveznost nošenja zaščitne maske v osebnem vozilu, in sicer v primeru statističnih regij, v katerih število  na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000.

S tem odlokom se zaradi preprečitve ponovnih izbruhov okužb in širjenja okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 začasno določita uporaba zaščitne maske na javnih krajih oziroma prostorih ter obvezno razkuževanje rok.

Uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih.

Uporaba zaščitne maske iz prejšnjega člena je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 metra.

Zaprt javni kraj oziroma prostor je javni prostor, ki ga pokriva streha in ima zaprto več kot polovico površine pripadajočih sten oziroma stranic (ne glede na vrsto uporabljenega materiala), ne glede na to, ali je objekt stalen ali začasen, pri tem pa okna in vrata štejejo kot del zaprte površine. Kot zaprt javni kraj oziroma prostor se štejejo tudi vse oblike javnega potniškega prometa in žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah.

V statističnih regijah, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100 000 prebivalcev, je uporaba zaščitne maske obvezna tudi na odprtih javnih krajih oziroma prostorih in v osebnih vozilih. Ne glede na to, nošenje zaščitne maske v osebnem vozilu ni potrebno, če je v vozilu ena oseba ali več članov istega gospodinjstva.

Ta odlok se ne ne uporablja za:

– otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,

– učence v osnovni šoli in dijake v srednji šoli, izključno ko so v matičnem oddelku,

– vzgojitelje predšolskih otrok, vzgojitelje predšolskih otrok-pomočnike in učitelje do vključno 5. razreda osnovne šole pri opravljanju neposrednega dela z otroki oziroma učenci,

– višje in visokošolske učitelje, kadar predavajo za zaščitno pregrado iz stekla ali podobnega materiala,

– osebe, ki izvajajo individualno športno vadbo, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre.

Za izjeme se glede uporabe zaščitnih mask uporabljajo priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so objavljena na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhonemimi in naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti, če je mogoče zagotoviti medosebno razdaljo najmanj 2 metra, uporabo vizirja ali če komunikacija s temi osebami poteka za stekleno pregrado.

Uporaba zaščitne maske v komunikaciji ni obvezna za tolmače za slovenski znakovni jezik.

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola. Razkužila mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem prostoru pri vhodu v tak prostor.

Vir: Ministrstvo za zdravje

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor