Vlada sprejela nove omejitve zbiranja ljudi – do 10 ljudi

Vlada sprejela nove omejitve zbiranja ljudi

Vlada je z današnjim dnem začasno prepovedala zbiranje več kot 10 ljudi. Zbiranje več ljudi, vendar največ do 50, je izjemoma dovoljeno, če sklicatelj ali organizator vodi seznam prisotnih ljudi.

Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če:

– se zbira več kot deset ljudi ali

– je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki.

Izjemoma je zbiranje dovoljeno, če se zbira več kot 10 ljudi, vendar največ do 50 ljudi in sklicatelj obvezno vodi seznam prisotnih ljudi z naslednjimi podatki:

– ime in priimek udeležencev,

– naslov stalnega prebivališča,

– kontaktna telefonska številka,

– kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),

– čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).

Več podrobnosti in navodil: tukaj.

Najnovejša pojasnila bodo objavljali na spletni strani NIJZ: tukaj.

Vir:  Maja Rigač, Odnosi z javnostmi OZS

Vlada sprejela nove omejitve zbiranja ljudi

Vlada je z današnjim dnem začasno prepovedala zbiranje več kot 10 ljudi. Zbiranje več ljudi, vendar največ do 50, je izjemoma dovoljeno, če sklicatelj ali organizator vodi seznam prisotnih ljudi.

Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če:

– se zbira več kot deset ljudi ali

– je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki.

Izjemoma je zbiranje dovoljeno, če se zbira več kot 10 ljudi, vendar največ do 50 ljudi in sklicatelj obvezno vodi seznam prisotnih ljudi z naslednjimi podatki:

– ime in priimek udeležencev,

– naslov stalnega prebivališča,

– kontaktna telefonska številka,

– kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor),

– čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja).

Več podrobnosti in navodil: tukaj.

Najnovejša pojasnila bodo objavljali na spletni strani NIJZ: tukaj.

Vir:  Maja Rigač, Odnosi z javnostmi OZS