OOZ Maribor

Vlada sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredbe Evropskega sveta o kozmetičnih izdelkih

Vlada je s sprejetjem sprememb in dopolnitev nacionalne Uredbe o izvajanju uredbe Evropskega sveta o kozmetičnih izdelkih nadgradila in izboljšala izvajanje zakonske ureditve proizvodnje in prometa kozmetičnih izdelkov in varovanja potrošnikov ter ga prilagodila napredku in razvoju temeljne uredbe Evropske Unije o kozmetičnih izdelkih.

Ohranjen je obstoječi sistem urejanja in nadzora, ki se dopolnjuje z določenimi rešitvami, ki omogočajo učinkovitejše delo pristojnega in nadzornega organa (Urad Republike Slovenije za kemikalije in Zdravstveni inšpektorat). Ukinja se Komisija za kozmetične proizvode, ki v svojem dosedanjem delovanju ni bila učinkovita, namesto nje pa je omogočeno prosto sodelovanje in vključevanje specializiranih zunanjih strokovnjakov ali strokovne ustanove za strokovno pomoč pristojnima organoma. Usklajujejo se zastareli mikrobiološki pogoji z novimi veljavnimi standardi, jasneje so urejene zahteve glede jezika, v katerem mora biti dostopna dokumentacija za kozmetične izdelke in pogoje, pod katerimi se lahko tržijo profesionalni kozmetični izdelki. Skladno s spremembami in dopolnitvami se določajo tudi novi prekrški in kazenske določbe.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju uredbe nima posledic za proračun Republike Slovenije ali Evropske Unije, okolje in gospodarstvo, izboljšala pa bo nivo varovanja zdravja in varstva potrošnikov – uporabnikov kozmetičnih izdelkov.

Povezava do uradnega lista

Vir: Ministrstvo za zdravje,  Vlasta Markoja, sekretarka Sekcije frizerjev OZS in Sekcije kozmetikov OZS

 

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

20-04-2024

Sodni stolp, Pristan 8, 2000 MARIBOR, Hotel Maribor, Glavni trg 8, 2000 MARIBOR

15-04-2024

OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 MARIBOR

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor