Vlogo za skrajšan delovni čas morate oddati do 10. decembra

Oddaja vlog za skrajšani polni delovni čas samo še do 10. decembra

Želimo vas spomniti, da vlogo za subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa zaposlenih lahko oddate samo še do četrtka, 10. decembra. Izvajanje ukrepa po sedaj veljavni zakonodaji je namreč predvideno do 31. decembra 2020.

Vlogo oddate na portalu za delodajalce najkasneje v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim polnim delovnim časom.

Pri tem ne pozabite, da morate najkasneje v 8 delovnih dneh od odreditve posredovati pisne odredbe za vse zaposlene, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim polnim delovnim časom. Tako določa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV, 37. člen).

Pisne odredbe v skenirani obliki posredujete na portalu za delodajalce.

Vir: ZRSZ

Oddaja vlog za skrajšani polni delovni čas samo še do 10. decembra

Želimo vas spomniti, da vlogo za subvencioniranje skrajšanega polnega delovnega časa zaposlenih lahko oddate samo še do četrtka, 10. decembra. Izvajanje ukrepa po sedaj veljavni zakonodaji je namreč predvideno do 31. decembra 2020.

Vlogo oddate na portalu za delodajalce najkasneje v 15 dneh od odreditve dela s skrajšanim polnim delovnim časom.

Pri tem ne pozabite, da morate najkasneje v 8 delovnih dneh od odreditve posredovati pisne odredbe za vse zaposlene, ki jim je bilo odrejeno delo s skrajšanim polnim delovnim časom. Tako določa Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (ZIUPDV, 37. člen).

Pisne odredbe v skenirani obliki posredujete na portalu za delodajalce.

Vir: ZRSZ