OOZ Maribor

Vse plastične nosilne vrečke s 1.1.2019 obvezno plačljive


Spoštovani člani OOZ Maribor,

v nadaljevanju vam pošiljamo informacijo, ki smo jo prejeli s strani OZS glede PVC vrečk, ki se v trgovinah s 1.1.2019 ne smejo več dajati brezplačno, pri čemer so izjema le zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so namenjene za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, kot so zlasti sadje, zelenjava, ……., ki niso predpakirana. Če te zelo lahke plastične nosilne vrečke niso namenjene za primarno embalažo živil se prav tako ZARAČUNAVAJO.

Na dokaj preprost in razumljiv način je informacija na voljo na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor, kjer je od 28.12.2018 objavljeno sporočilo za javnost v obliki novice “Zmanjšanje uporabe plastičnih nosilnih vrečk – s 1. januarjem niso več brezplačne“.

Pravna podlaga za to je Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE o kateri so na OZS v preteklem letu s sodelavci napisali kar nekaj člankov v reviji Obrtnik in na spletnih straneh (ko je bilo mogoče več poudarka o poročanju o odpadni embalaži, je pa bilo tudi že takrat govora o tudi o vrečkah). Eden zadnjih člankov o tem je objavljen na blogu svetovanje.si.

Glede vrečk bi izpostavili

10.e člen Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo

(prepoved brezplačnih plastičnih nosilnih vrečk)

(1) Distributer mora zagotoviti, da plastične nosilne vrečke na prodajnem mestu blaga ali izdelkov potrošnikom niso na voljo brezplačno.

(2) Distributer mora prodajno mesto ali mesto ponudbe plastičnih nosilnih vrečk opremiti s cenami vrečk v skladu z zakonom, ki ureja varstvo potrošnikov.

(3) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko distributer omogoči potrošniku, da na prodajnem mestu brezplačno zamenja odpadno plastično nosilno vrečko, ki jo je kupil pri tem distributerju, za enako novo plastično nosilno vrečko. O tem mora potrošnike obveščati s pisnim obvestilom na prodajnem mestu.

(4) Za prevzete odpadne plastične nosilne vrečke iz prejšnjega odstavka mora distributer, ne glede na njihovo letno količino, izpolnjevati zahteve iz 24. člena te uredbe.

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena so kot primarna embalaža živil, ki niso predpakirana, na prodajnem mestu blaga ali izdelkov lahko potrošnikom brezplačno na voljo zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so namenjene za primarno embalažo živil, ki niso predpakirana, kot so zlasti sadje, zelenjava, ribe, meso in mesni izdelki, mlečni izdelki, sveže pripravljeni sendviči in druga sveže pripravljena živila, ki niso predpakirana. Distributer mora potrošnike o tem obveščati s pisnim obvestilom na vsakem mestu ponudbe takih živil, na katerem so potrošnikom na voljo tudi take zelo lahke plastične nosilne vrečke.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 35/17) vsebuje naslednje prehodne in končni določbi:

»PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI

  1. člen

(prilagoditev distributerja)

(1) Distributer prvič vodi evidenco iz prvega odstavka novega 10.d člena uredbe za leto 2018.

(2) Distributer v skladu z drugim odstavkom novega 10.d člena uredbe prvič sporoči ministrstvu podatke o številu vrečk iz prvega odstavka novega 10.d člena uredbe za leto 2018.

(3) Distributer mora v skladu s prvim odstavkom novega 10.e člena uredbe najpozneje do 1. januarja 2019 zagotoviti, da plastične nosilne vrečke potrošnikom niso na voljo brezplačno.

(4) Distributer mora najpozneje do 1. januarja 2018 opremiti prodajno mesto ali mesto ponudbe plastičnih nosilnih vrečk s cenami vrečk v skladu z drugim odstavkom novega 10.e člena uredbe.

Informacijo je posredoval Miran Rade, Sekcija trgovcev OZS, T: +386 (0) 1 583 05 23 F: +386 (0) 1 505 43 73, E: sekcija.trgovcev@ozs.si


ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor