Za nami uspešen poslovni dogodek Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD)

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) nudi veliko projektov, ki v okviru javnih naročil prinašajo priložnosti za podjetja. Vendar, kako naročila pridobiti?

Odgovore na to je ERBD v sodelovanju z Novo KBM in partnerji MOM, OOZ Maribor in ŠGZ,  20.oktobra 2016, podala skozi delavnice, predavanja in individualna svetovanja.
Tako smo vsi partnerji prispevali k skupnim ciljem – razvoju gospodarstva v regiji, povečanju konkurenčnosti podjetji in izboljšanju usposobljenosti strokovnjakov za uspešno pridobivanje javnih naročil.
ALEŠ PULKO (predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Maribor): Nova Kreditna Banka Maribor kot podaljšana EBRD-ja, ima izjemno močno strategijo penetriranja v segment malega in srednjega podjetništva in tukaj je naša vloga pomembna, da jih sprejmemo kot svojega partnerja in da jih na nek način navezujemo na naša podjetja, ki bi želela ali pa, ki potrebujejo te vire.
tzf_0001  tzf_9957  tzf_9854  tzf_9902
Novinarska konferenca

Evropska banka za obnovo in razvoj (EBRD) nudi veliko projektov, ki v okviru javnih naročil prinašajo priložnosti za podjetja. Vendar, kako naročila pridobiti?

Odgovore na to je ERBD v sodelovanju z Novo KBM in partnerji MOM, OOZ Maribor in ŠGZ,  20.oktobra 2016, podala skozi delavnice, predavanja in individualna svetovanja.
Tako smo vsi partnerji prispevali k skupnim ciljem – razvoju gospodarstva v regiji, povečanju konkurenčnosti podjetji in izboljšanju usposobljenosti strokovnjakov za uspešno pridobivanje javnih naročil.
ALEŠ PULKO (predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Maribor): Nova Kreditna Banka Maribor kot podaljšana EBRD-ja, ima izjemno močno strategijo penetriranja v segment malega in srednjega podjetništva in tukaj je naša vloga pomembna, da jih sprejmemo kot svojega partnerja in da jih na nek način navezujemo na naša podjetja, ki bi želela ali pa, ki potrebujejo te vire.
tzf_0001  tzf_9957  tzf_9854  tzf_9902
Novinarska konferenca