OOZ Maribor

Začetek uporabe bonov na podlagi ZIUPGT

Vlada RS je na redni seji 15. 7. 2021 sprejela Uredbo o načinu unovčitve bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, povračilu sredstev preko informacijskega sistema Finančne uprave Republike Slovenije ter načinu vodenja in upravljanja evidence bonov (“uredba”).

Poslovni subjekt, ki je na dan unovčitve bona:

vpisan v PRS in opravlja kot glavno dejavnost po SKD eno izmed dejavnosti:

3.120 – Sladkovodno ribištvo

47.610 – Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami

49.392 – Obratovanje žičnic

  1. – Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod 55) 56. – Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod 56)

59.140 – Kinematografska dejavnost

77.110 – Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup

77.210 – Dajanje športne opreme v najem in zakup

77.340 – Dajanje vodnih plovil v najem in zakup

79.110 – Dejavnost potovalnih agencij

79.120 – Dejavnost organizatorjev potovanj

79.900 – Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti

82.300 – Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

85.510 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

85.520 – Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

90.010 – Umetniško uprizarjanje

90.020 – Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje

90.040 – Obratovanje objektov za kulturne prireditve

91.020 – Dejavnost muzejev

91.040 – Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot

93.120 – Dejavnosti športnih klubov

93.130 – Obratovanje fitnes objektov

93.190 – Druge športne dejavnosti

93.210 – Dejavnost zabaviščnih parkov

93.292 – Dejavnost smučarskih centrov

93.299 – Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas

S sprejemom uredbe je omogočen začetek uporabe bona za izboljšanje gospodarskega položaja na področju potrošnje v gostinstvu, turizmu, športu in kulturi, ki ga je kot ukrep pomoči prizadetim panogam uzakonil Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19 (ZIUPGT). S ciljem razlikovanja s turističnimi boni, ki so bili omogočeni na podlagi PKP3 (ZIUOOPE), FURS nove bone imenuje BONI21.

Za več o bonih21 glejte tu.

Obveščamo vas, da je FURS dne, 21.7.2021 dopolnil dokument “Pogosta vprašanja in odgovori o turističnih bonih in o bonih 21”.

Dokument najdete na strani FURSa v rubriki “vprašanja in odgovori” oziroma tu >>>

Povezava na:  Kje se lahko preveri, ali poslovni subjekt izpolnjuje pogoje kot ponudnik storitev, pri katerem se lahko unovčujejo boni?

Ne prezrite (novici najdete na naslednji povezavi):

Prepovedi unovčevanja bonov21 za nakup tobaka, tobačnih in povezanih izdelkov

Zakonitost obdelave osebnih podatkov pri unovčevanju BON21

Vir:  OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor