OOZ Maribor

Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2021

NAJ ZAHTEVE SLOVENSKE OBRTI IN PODJETNIŠTVA 2021 PO VSEBINSKIH SKLOPIH

               

I. SKLOP:

INTERVENTNI UKREPI (COVID-19)

1. Povračilo izgube prihodkov podjetjem, ki so morala biti zaprta oziroma so poslovala omejeno

2. Priprava izhodne strategije za pomoč panogam, ki so bile najbolj prizadete (nižji DDV, enkratni dodatek)

3. Oblikovanje POST COVID finančnega inštrumenta za okrevanje in ki bo zagotavljal bistveno daljšo ročnost financiranja investicij (sprememba pogojev ročnosti, obrestne mere)

4. Kritje regresa za leto 2021 za najbolj prizadete dejavnosti

5. Znižanje stopnje DDV za storitve gostinstva in turizma (5 %)

6. Vložitev zahtevkov za pridobitev pomoči za pretekla obdobja

7. Vračilo državne pomoči naj se nameni za nagrade zaposlenim in razvoj podjetja

8. Podaljšanje vseh ukrepov do konca leta 2021

II. SKLOP:

1. TRG DELA 

1. Določiti nov odpovedni razlog (redefinicija odpovednega razloga)

2. Uvedba sklada za odpravnine delavcem

3. Ustanovitev paritetnega sklada za gradbeništvo

4. Odprava previsokih glob, ki niso sorazmerne s prekrškom ter višje kazni za opravljanje neregistriranega dela

5. Polna pokojnina in nadaljevanje dejavnosti

2. ZDRAVSTVENI SISTEM

1. Drugačna ureditev regresnih zahtevkov zavodov do delodajalcev v primeru nesreče pri delu

2. Nadomestila v času bolniškega staleža naj se skrajšajo na 20 koledarskih dni

3. ZZZS naj sam obračuna in izplačuje denarno nadomestilo neposredno zavarovancu

4. Ureditev poklicnih bolezni v povezavi s celovito prenovo zdravstvenega sistema

3. DAVČNI SISTEM

1. Uvedba znižane stopnje davka od dohodkov pravnih oseb za mala podjetja

2. Sprememba dohodninske lestvice in znižanje prispevkov

3. Uvedba nižje stopnje DDV za osebne storitve s pretežnim deležem ročnega dela ter za izdelke domače in umetnostne obrti

4. IZOBRAŽEVALNI SISTEM

1. Učinkovitejši sistem poklicnega izobraževanja in izobraževanja odraslih

2. Zagotovitev sredstev za sofinanciranje mojstrskih izpitov

5.  POSLOVNO OKOLJE – ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR

1. Ustanovitev ministrstva za malo gospodarstvo

2. Sprememba metodologije za izračun omrežnin in zmanjšanje administrativnih obveznosti na področju odpadkov in embalaže

3. Odprava administrativnih ovir pri čezmejnem izvajanju storitev

4. Finančna pomoč prevzemnikom družinskih podjetij

5. Plačilo nadomestila za avtorske pravice za vse kolektivne organizacije (SAZAS, ZAMP in IPF) preko skupne položnice

6. Sistemsko financiranje reprezentativnih zbornic

Zahteve slovenske obrti in podjetništva 2021 bo OZS Vladi RS predstavila na Forumu obrti in podjetništva predvidoma v začetku septembra 2021.

Vir:  OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

27-08-2024

ALEJA - Nakupovalna destinacija Ljubljana Šiška, Rakuševa ulica 1, 1000 Ljubljana

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor