Zanimanje za cepljenje proti Covid-19 lahko izrazite na portalu eUprava

Državljanom je dana možnost, da z oddajo vloge izrazimo željo, da bi bili cepljeni takoj, ko bo to mogoče.

https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/vloga-cepljenje.html

Državljanom je dana možnost, da z oddajo vloge izrazimo željo, da bi bili cepljeni takoj, ko bo to mogoče.

https://e-uprava.gov.si/podrocja/sociala-zdravje-smrt/zdravje/vloga-cepljenje.html