OOZ Maribor

Zaposlitev oseb, ki prihajajo v Republiko Slovenijo iz Ukrajine

Z dnem 4. marca 2022 je Svet Evropske unije aktiviral Direktivo o začasni zaščiti, ki beguncem iz Ukrajine zagotavlja enoten status in pravice v Evropski Uniji.

Takšno odločitev spoštuje tudi Republika Slovenija, saj je na podlagi tega Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o uvedbi začasne zaščite za razseljene osebe iz Ukrajine v Republiki Sloveniji. Ta je začel veljati 10. marca 2022.

Z uveljavitvijo tega sklepa pa se je začel uporabljati Zakon o začasni zaščiti razseljenih oseb, v nadaljevanju (ZZZRO). Omenjeni zakon ureja začasne zaščite razseljenih oseb, pogoje in postopke za pridobitev in prenehanje začasne zaščite ter pravice in obveznosti oseb za začasno zaščito v Republiki Sloveniji.

Zakonski predpis, ki ureja tovrstno ureditev, je v sedmi točki drugega odstavka šestega člena Zakona o zaposlovanju samozaposlovanju in delu tujcev (Uradni list številka 91/2021- prečiščeno besedilo).

Torej upravičenci do začasne zaščite so osebe, ki so bivale v Ukrajini pred 24. februarjem 2022. To so naslednje kategorije oseb:

– državljani Ukrajine,

– osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki niso državljani Ukrajine in so bili v Ukrajini upravičeni do mednarodne zaščite ali druge enakovredne nacionalne zaščite,

– družinski člani oseb,

– osebe brez državljanstva in državljani tretjih držav, ki niso državljani Ukrajine in so v Ukrajini prebivali na podlagi veljavnega dovoljenja za stalno prebivanje ter se ne morejo vrniti v svojo državo ali regijo izvora na varen in trajen način.

Če bo oseba v času trajanja začasne zaščite nezakonito vstopila v Republiko Slovenijo, mora ta brez odlašanja najkasneje pa v treh dneh po vstopu v Republiko Slovenijo pri policiji ali pri upravni enoti  izpolniti vlogo za začasno zaščito in predložiti morebitna dokazila. Prav tako velja za osebo, ki se že nahaja v Republiki Sloveniji.

Osebam katerim je priznana začasna zaščita do začasnega prebivanja v Republiki Sloveniji, imajo poleg te pravice tudi ostale pravice in sicer do:

– nastanitve in prehrane v nastanitvenih centrih ali denarne pomoči za zasebno nastanitev,

– zdravstvenega varstva,

– dela,

– izobraževanja,

– denarne pomoči ali žepnine,

– združevanja družine,

– brezplačne pravne pomoči,

– obveščenosti o pravicah in dolžnostih ter do pomoči pri uveljavljanju pravic iz ZZZRO.

Naj omenimo, da vsi tisti pribežniki, ki so prišli z dnem 24.2.2022 ali kasneje v Republiko Slovenijo iz Ukrajine, bodo lahko zaprosili za status osebe z začasno zaščito. To bodo lahko dobili na podlagi vložene vloge pri policiji. Tej pa bodo priložili morebitne dokumente. V nadaljevanju pa bo policija takoj posredovala vlogo z vsemi dokazili pristojni upravni enoti na območju, kjer bo prosilec nastanjen.

Ta pa bo v skladu z zakonskimi določili ZZZRO prosilcu po skrajšanem postopku ugotovila ali prosilec izpolnjuje pogoje za pridobitev začasne zaščite ali ne. Osebi, ki mu bo priznana začasna zaščita se bo s strani upravne enote izdala izkaznica, ki mu bo istočasno veljala, kot dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji.

Od uveljavitve vladnega sklepa traja začasna zaščita osebe eno leto. Ta pa se lahko podaljša še največ dvakrat po šest mesecev.   

Osebe, ki bodo preko pristojnih upravnih enot prejele odločbo o priznanju statusa osebe z začasno zaščito, bodo imele v Republiki Sloveniji pravico do prostega trga dela. Te osebe bodo imele možnost zaposlitve ali dela brez kakršnega koli dodatnega soglasja ali dovoljenja s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ali upravne enote.     

Več informacij o postopku pridobitve pravice do začasne zaščite je na voljo na spletnih straneh Ministrstva za notranje zadeve in sicer:

Pomoč Slovenije državljanom Ukrajine , GOV.SI

V kolikor bi prišlo do kakršnih novosti bomo te sproti objavljali na blogu ali novicah.

Vir: OZS

ZADNJE OBJAVE

DOGODKI IN VABILA

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

28-08-2024

Pomurski sejem d.o.o., Cesta na stadion 2, 9250 Gornja Radgona

Prijava na svetovanje

Za svetovanje z našimi referenti se morate obvezno prijaviti. Izpolnite obrazec in kontaktirali vas bomo ter našli ustrezen termin.

E-novice OOZ Maribor

E-novice OOZ Maribor