ZRSZ obvešča: Naslednje izplačilo za začasno čakanje na delo konec avgusta

Delodajalci morate oddati zahtevke za povrnitev izplačanih nadomestil plače na našem portalu za delodajalce do 17. avgusta

Glede na povečano število klicev v Kontaktnem centru ZRSZ glede neizplačila subvencij za začasno čakanje na delo za mesec junij, naj opozorimo delodajalce, ki uveljavljate povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo, da morate za povrnitev izplačanih nadomestil plače od junija naprej oddati zahtevke na Portalu za delodajalce.

Delodajalci, ki do 26.7.2020 niste oddali zahtevka na Portalu in niste oddali REK-obrazcev na FURS, 10. avgusta 2020, niste prejeli povračila za junijsko čakanje na delo.

Delodajalce zato ZRSZ poziva, da oddate zahtevek na Portalu za delodajalce  do 17. avgusta 2020. Naslednje izplačilo za ukrep čakanje na delo za mesec marec, april, maj in junij bo 28. avgusta 2020.

Več: ZRSZ

Delodajalci morate oddati zahtevke za povrnitev izplačanih nadomestil plače na našem portalu za delodajalce do 17. avgusta

Glede na povečano število klicev v Kontaktnem centru ZRSZ glede neizplačila subvencij za začasno čakanje na delo za mesec junij, naj opozorimo delodajalce, ki uveljavljate povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo, da morate za povrnitev izplačanih nadomestil plače od junija naprej oddati zahtevke na Portalu za delodajalce.

Delodajalci, ki do 26.7.2020 niste oddali zahtevka na Portalu in niste oddali REK-obrazcev na FURS, 10. avgusta 2020, niste prejeli povračila za junijsko čakanje na delo.

Delodajalce zato ZRSZ poziva, da oddate zahtevek na Portalu za delodajalce  do 17. avgusta 2020. Naslednje izplačilo za ukrep čakanje na delo za mesec marec, april, maj in junij bo 28. avgusta 2020.

Več: ZRSZ