ZRSZ obvešča: Povračilo izplačanega nadomestila plače za začasno čakanje na delo

Povračilo izplačanega nadomestila plače za začasno čakanje na delo

Delodajalci lahko uveljavljajo povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo na Portalu za delodajalce, kjer vložijo zahtevek za povrnitev izplačanih nadomestil plače.

Vsi delodajalci, ki bodo oddali zahtevek preko Portala za delodajalce do vključno 25. 8. 2020 ter oddali REK obrazec na FURS, bodo prejeli povračilo za čakanje na delo predvidoma 10. 9. 2020.

Vir: ZRSZ

Povračilo izplačanega nadomestila plače za začasno čakanje na delo

Delodajalci lahko uveljavljajo povračilo nadomestila plače za začasno čakanje na delo na Portalu za delodajalce, kjer vložijo zahtevek za povrnitev izplačanih nadomestil plače.

Vsi delodajalci, ki bodo oddali zahtevek preko Portala za delodajalce do vključno 25. 8. 2020 ter oddali REK obrazec na FURS, bodo prejeli povračilo za čakanje na delo predvidoma 10. 9. 2020.

Vir: ZRSZ