OOZ Maribor

OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA MARIBOR

SPOT svetovanje Podravje je ena izmed 12 regijskih poslovnih točk v Sloveniji.

Konzorcij partnerjev – podpornih podjetniških institucij: RRA Podravje – Maribor, Območna obrtno-podjetniška zbornica Maribor, Štajerska gospodarska zbornica, ZRS Bistra Ptuj in RIC Slovenska Bistrica, smo dobili odobreno vlogo na Javnem razpisu za podjetniško podporno okolje 2023 za izvajanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja za obdobje 1. 1. – 31. 10. 2023.

Za potencialne in obstoječe podjetnike nudimo naslednje celovite podporne storitve na podjetniški poti:

  • osnovno SPOT svetovanje: osnovno podjetniško svetovanje, ki se lahko zaključi tudi z e-postopki, skladno s predpisi, ki urejajo sodni register ali postopki za pridobivanje subvencij. Svetovanje lahko poteka telefonsko, na točki SPOT Svetovanje, mobilno ali preko e-pošte.
  • usposabljanja in dogodki: ABC podjetništva, ABC plus podjetništva, dogodki za pridobivanje znanj o poslovanju z državo (pravilniki, zakonodaja, pogoji, uredbe, računovodski standardi, okoljske zahteve, predstavitve javnih razpisov), dogodki s tematikami o konkretnih izzivih podjetja ali podjetniške ideje (na področju marketinga, trženja, prodaje, financ, proizvodnje), dogodki na temo priprave poslovnih modelov in lansiranja produktov na trg, izmenjave dobrih praks.
  • podjetniško mentoriranje: presoja poslovne ideje, vodenje potencialnega podjetnika oz. MSP skozi poslovne in druge potrebne procese, identifikacije visoko inovativnih idej in podjetij s potencialom globalne rasti ter napotovanje le teh v Start-up konzorcij ter usmerjanje oz. pomoč podjetniku pri prototipiranju.

Aktivnosti se izvajajo na lokacijah sodelujočih podpornih institucij ter na sedežu SPOT svetovanje Podravje, ki se nahaja v prostorih (RRA) Regionalna razvojna agencija Pohorje Maribor na Pobreški cesti 20 v Mariboru.

Svetovalci bodo na voljo na sedežu SPOT svetovanje Podravje v času uradnih ur:

Ponedeljek: 10.00 – 14.00

Torek: 10.00 – 14.00

Sreda: 13.00 – 17.00

Petek: 10.00 – 14.00.

V tem času bodo dosegljivi tudi na tel. št. 02 333 13 85 ter elektronskem naslovu: spot.podravje@rra-podravje.si

»Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija.«

DOGODKI IN VABILA

Festival Čili in Čokolada, Trgu Leona Štuklja, Maribor

20231024

Izobraževalna dvorana OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor

20231017

Izobraževalna dvorana OOZ Maribor, Titova cesta 63, 2000 Maribor