Nadzorni odbor zbornice sestavljajo predsednik odbora, podpredsednik odbora in en član, ki niso poslanci v skupščini zbornice in niso člani upravnega odbora zbornice.

Nadzorni odbor za mandatno obdobje 2018 – 2022:

Janez HELBL, predsednik – Label storitve, trgovina, vzdrževanje, bar Janez Helbl s.p., Ul. Pariške komune 33, Maribor

Dušan KNEHTL, podpredsednik – Domes podjetje za projektiranje in inženiring Sebastjan Bence s.p., Partizanska c. 5, Maribor

Saša KOVAČEV, član  – Čevljarstvo Saša Kovačev s.p., Vodnikov trg 6, Maribor