Nadzorni odbor zbornice sestavljajo predsednik odbora, podpredsednik odbora in en član, ki niso poslanci v skupščini zbornice in niso člani upravnega odbora zbornice.

Nadzorni odbor za mandatno obdobje 2022 – 2026:

JANEZ HELBL, predsednik – Label storitve, trgovina, vzdrževanje, bar Janez Helbl s.p., Ul. Pariške komune 33, Maribor

FRANČIŠEK EDER, član – Pleskarska dela Frančišek Eder s.p., Gvajčeva ulica 8, Maribor, Maribor

MARJAN VIDOVIČ, član  – Motel in pizzeria Črni baron, Marjan Vidovič s.p., Malečnik 158, Malečnik