Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in ima do 31 poslanskih mest.
Skupščino sestavljajo poslanci iz sekcij in drugih dejavnosti, ki niso organizirane v sekcijo. Natančnejšo strukturo poslancev določa poslovnik o volitvah. Poslance v skupščino zbornice volijo oziroma imenujejo člani zbornice, po postopku in pod pogoji, določenimi v sklepu o razpisu volitev.


Poslanci Skupščine OOZ Maribor za mandatno obdobje 2018 – 2022:

ALEŠ GRABUŠNIK – Dekor Plesk d.o.o., Jadranska cesta 35, Maribor

DAMIR PAVOKOVIČ –  Frizerski salon, Pavokovič Damir s.p., Koroška c. 19, Maribor

DARKO NOVAK – Novak Trans d.o.o., Miklavška c. 65 a, Hoče

DEJAN ALFIREVIĆ – Tehnomontaža d.o.o. Zagrebška c. 20, Maribor

DEJAN ROJKO – Cvetličarna Zvonček, Dejan Rojko s.p., Vrablova ul. 6, Maribor

DONALD KERANOVIČ – Elektro Hanza d.o.o., Zagrebška c. 20, Maribor

DUŠAN FIDLER – Splošno mizarstvo Dušan Fidler s.p., Ul. Roberta Kukovca 41, Maribor

FRANČIŠEK EDER – Pleskarska dela, Frančišek Eder s.p., Gvajčeva 8, Maribor

HELENA KREVH ZOREC – Neonart d.o.o., Zagrebška c. 20, Maribor

IGOR VIDOVIČ – Biotherm d.o.o., Titova cesta 63, Maribor

JANJA VIHER –  Agencija SIV d.o.o., Šober 32, Bresternica

JANEZ DOMANJKO- Krojaštvo tekstil Dijani, Janez Domanjko s.p., Ulica Ludvika Plamberjerja 3, Miklavž na Dravskem polju

KRISTINA KOČET HUDRAP – Tiko Pro d.o.o., Beloruska ul. 7, Maribor

LEON EMERŠIČ – Emeks vzmeti d.o.o., Tržaška c. 23d, Maribor

MARJAN VIDOVIČ – Motel in pizzeria Črni baron, Marjan Vidovič s.p., Malečnik 158, Malečnik

MARKO GORJAK – Orodjarstvo Gorjak d.o.o., Ljubljanska c. 102, Rače

MARKO STOILKOVIĆ – Tehnomar d.o.o., Grajska c. 6, Orehova vas

MOJCA LUBANJŠEK PEHANT – Retorik d.o.o., Brunšvik 24, Rače

NATALIJA JELUŠIČ BABIĆ – Foto Tatjana d.o.o., Partizanska c. 11, Maribor

NIVES VERSA – Kozmetični salon Beauty, Nives Versa s.p., Ljubljanska ul. 23, Maribor

PETER RAIŠP – Avto Raišp, Raišp Peter s.p., Meljska c. 35, Maribor

SAŠA KOBILICA – Optika Kobilica Saša Kobilica s.p., Gregorčičeva ul. 7, Maribor

SIMON ŠTRANCAR – Sitec d.o.o., Prisojna ul. 18, Hoče

SLAVKO VESENJAK – Odvetnik Slavko Vesenjak, Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor

SMILJAN ŠKARICA – Frizerstvo Škarica, Ul. Talcev 1, Maribor

STANKO KOSI – Posredništvo, trgovina in gradbena dela – Marmor Kosi, Kosi Stanko s.p., Radovanova 8, Maribor

TILEN MAR – Energetika Mar d.o.o., Ješenca 61 a, Rače

TJAŠA LAMOT – Lamot d.o.o., Ul. Svobode 13, Miklavž

VILJEM PETROVČIČ – Avtohiša Petrovčič, Viljem Petrovčič s.p., Trebušakova ulica 6, Maribor

ZDENKO SIMONIČ – Instalaterstvo ogrevalnih in vodovodnih naprav, Zdenko Simonič s.p., Vzhodna ulica 36, Maribor