Odbori so specializirana delovna telesa Upravnega odbora OOZ Maribor z namenom izvajanja namenskih nalog za zbornične in članske potrebe in s svojega področja delovanja.

  • ODBOR ZA GOSPODARSTVO
  • ODBOR ZA VZDRŽEVANJE
  • ODBOR ZA SEJME IN INTERNACIONALIZACIJO
  • ODBOR ZA IZOBRAŽEVANJE
  • ODBOR ZA ŠPORT IN PRIREDITVE

ODBOR ZA GOSPODARSTVO

Člani ODBORA ZA GOSPODARSTVO za mandatno obdobje 2022 – 2026:

JANJA VIHER – predsednica, Agencija SIV d.o.o., Šober 32, Bresternica

DONALD KERANOVIĆ – član, Elektro Hanza, d.o.o., Zagrebška cesta 20, Maribor

KRISTINA KOČEP HUDRAP-  članica, Tiko Pro d.o.o., Beloruska ulica 7, Maribor

DANILO BRAČIČ – član, Betonica, d.o.o., Beloruska ulica 7, Maribor

DARKO NOVAK – član, Novak trans d.o.o., Spodnje Hoče, Miklavška cesta 65a, Hoče

TADEJ ŠPRAH – član, TDS – trgovina, storitve in vulkanizerstvo, Tadej Šprah s.p., Borcev za severno mejo 4, Maribor

Naloge odbora:

Odbor za gospodarstvo opravlja naloge na področju pospeševanja razvoja gospodarskih dejavnosti članov zbornice;

Obravnava poročila institucij, ki delujejo na pospeševanju gospodarskega razvoja Mestne občine Maribor, Občine Hoče – Slivnica, Občine Starše, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občin Rače – Fram in Občine Duplek;

Na lokalnem nivoju stremi nad izboljšanjem okolja za nastanek, rast in investiranje podjetij, povečevanjem možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest;

Spodbuja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov, raznih oblik povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami, sodeluje pri oblikovanju vseh drugih razvojnih partnerstev (grozdenje);

Spremlja razvoj navedenih občin na področju gospodarstva, še posebej na področju podjetništva, drobnega gospodarstva in turizma;

Spremlja in vzpodbuja povezovanje javnih in zasebnih sredstev za razvojne podjetniške projekte;

Občinskim svetom pripravlja predloge za spodbujanje dejavnosti, ki spadajo na njegovo področje dela in predlaga razdelitev sredstev, namenjenih za spodbujanje razvoja gospodarstva, še posebej za področje podjetništva, drobnega gospodarstva in turizma oziroma razreševanju problemov na teh področjih;

Obravnava poslovanje javnih komunalnih podjetij in zavodov, ko so v lasti občin, in daje o tem občinskim svetom ustrezne predloge v korist zborničnih članov;

Obravnava zadeve s področja infrastrukture in komunalne dejavnosti občin;

Kot zainteresiran organ zbornice spremlja in sodeluje pri pripravi in obravnavi prostorske strategije in prostorskih aktov;

Spremlja uradne objave, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja gospodarstva;

Opravlja druge zadeve, ki so povezane s področjem dela odbora na lokalnem nivoju;

ODBOR ZA VZDRŽEVANJE

Člani ODBORA ZA VZDRŽEVANJE za mandatno obdobje 2022 – 2026:

TADEJ VIDOVIČ, predsednik – Megalos d.o.o., Lahova ulica 42, Maribor

HELENA KREVH ZOREC – Neonart d.o.o., Zagrebška cesta 20, Maribor

DUŠAN FIDLER – Splošno mizarstvo Dušan Fidler s.p., Ulica Roberta Kukovca 41, Maribor

Naloge odbora:

Vodenje vseh investicij in investicijskih vzdrževanj, ki se financirajo pretežno iz članarine in projektnih sredstev

Priprava letnega in večletnega načrta investicij

Vodenje postopkov odprodaje nepremičnega premoženja zbornice

Strokovna pomoč članicam pri upravljanju z nepremično

ODBOR ZA SEJME IN INTERNACIONALIZACIJO

Člani ODBORA ZA SEJME IN INTERNACIONALIZACIJO za mandatno obdobje 2022 – 2026:

MITJA ŠPES – predsednik, Factumevent, organizacija dogodkov in informacijske rešitve, Mitja Špes s.p., Betnavska cesta 8, Maribor

DEJAN ALFIREVIĆ – član, TEHNOMONTAŽA d.o.o., Zagrebška cesta 20, Maribor

IGOR VIDOVIČ – član,  Biotherm, d.o.o., Titova cesta 63, Maribor

NIVES VERSA – članica,  Kozmetični salon Beauty, Nives Versa s.p., Ljubljanska ulica 22, Maribor

MATEJA MURAUS FERK – članica, ORG, d.o.o., Jadranska cesta 27, Maribor

ODBOR ZA IZOBRAŽEVANJE

Člani ODBORA ZA IZOBRAŽEVANJE za mandatno obdobje 2022 – 2026:

TIMOTEJ VIDOVIČ – predsednik, Biotherm prireditve Timotej Vidovič s.p., Ulica Veljka Vlahovića 81, Maribor

MARKO MEDVEŠEK – član, Optika Medvešek Marko s.p., Radvanjska cesta 99, Maribor

IGOR MEGLIČ – član, Storma, Igor Meglič s.p., Ob Blažovnici 29 b, Limbuš

JURE LAURE – član, Laure, d.o.o., Zgornji Duplek 124d, Spodnji Duplek

KSENIJA PEHLIČ SIMONČIČ – članica, Kozmetični studio K, Ksenija Pehlič Simončič s.p., Titova cesta 63, Maribor

ŽAN DAPČEVIĆ – član, ACADEMIA d.o.o., Glavni trg 17B, Maribor

ODBOR ZA ŠPORT IN PRIREDITVE

Člani ODBORA ZA ŠPORT IN PRIREDITVE za mandatno obdobje 2022 – 2026:

DUŠAN FIDLER – predsednik, Splošno mizarstvo Dušan Fidler s.p., Ulica Roberta Kukovca 41, Maribor

SIMON ŠTRANCAR – SparkLPG d.o.o., Ulica Škofa Makismiljana Držečnika 6, Maribor

NATALIJA JELUŠIČ BABIĆ – Foto Tatjana d.o.o., Partizanska cesta 11, Maribor

MITJA ŠPES – Factumevent, organizacija dogodkov in informacijske rešitve, Mitja Špes s.p., Betnavska cesta 8, Maribor

TIMOTEJ VIDOVIĆ – Biotherm prireditve Timotej Vidovič s.p., Ulica Veljka Vlahovića 81, Maribor