Odbori so specializirana delovna telesa Upravnega odbora OOZ Maribor z namenom izvajanja namenskih nalog za zbornične in članske potrebe in s svojega področja delovanja.

  • ODBOR ZA GOSPODARSTVO
  • ODBOR ZA VZDRŽEVANJE
  • ODBOR ZA SEJME IN PROMOCIJO
  • ODBOR ZA IZOBRAŽEVANJE
  • ODBOR ZA TRŽENJE
  • ODBOR ZA ŠPORT IN PRIREDITVE

ODBOR ZA GOSPODARSTVO

Člani ODBORA ZA GOSPODARSTVO za mandatno obdobje 2018 – 2022:

Janja VIHER, predsednica

Donald KERANOVIĆ

Kristina KOČEP HUDRAP

Leon EMERŠIČ

Darko NOVAK

Stanko KOSI

Naloge odbora:

Odbor za gospodarstvo opravlja naloge na področju pospeševanja razvoja gospodarskih dejavnosti članov zbornice;

Obravnava poročila institucij, ki delujejo na pospeševanju gospodarskega razvoja Mestne občine Maribor, Občine Hoče – Slivnica, Občine Starše, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občin Rače – Fram in Občine Duplek;

Na lokalnem nivoju stremi nad izboljšanjem okolja za nastanek, rast in investiranje podjetij, povečevanjem možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest;

Spodbuja izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov, raznih oblik povezovanja med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami, sodeluje pri oblikovanju vseh drugih razvojnih partnerstev (grozdenje);

Spremlja razvoj navedenih občin na področju gospodarstva, še posebej na področju podjetništva, drobnega gospodarstva in turizma;

Spremlja in vzpodbuja povezovanje javnih in zasebnih sredstev za razvojne podjetniške projekte;

Občinskim svetom pripravlja predloge za spodbujanje dejavnosti, ki spadajo na njegovo področje dela in predlaga razdelitev sredstev, namenjenih za spodbujanje razvoja gospodarstva, še posebej za področje podjetništva, drobnega gospodarstva in turizma oziroma razreševanju problemov na teh področjih;

Obravnava poslovanje javnih komunalnih podjetij in zavodov, ko so v lasti občin, in daje o tem občinskim svetom ustrezne predloge v korist zborničnih članov;

Obravnava zadeve s področja infrastrukture in komunalne dejavnosti občin;

Kot zainteresiran organ zbornice spremlja in sodeluje pri pripravi in obravnavi prostorske strategije in prostorskih aktov;

Spremlja uradne objave, razpisov in natečajev za pridobitev sredstev s področja gospodarstva;

Opravlja druge zadeve, ki so povezane s področjem dela odbora na lokalnem nivoju;

ODBOR ZA VZDRŽEVANJE

Člani ODBORA ZA VZDRŽEVANJE za mandatno obdobje 2018 – 2022:

Frančišek EDER, predsednik

Helena KREVH ZOREC, članica

Dušan FIDLER, član

Naloge odbora:

Vodenje vseh investicij in investicijskih vzdrževanj, ki se financirajo pretežno iz članarine in projektnih sredstev

Priprava letnega in večletnega načrta investicij

Vodenje postopkov odprodaje nepremičnega premoženja zbornice

Strokovna pomoč članicam pri upravljanju z nepremično

ODBOR ZA SEJME IN PROMOCIJO

Člani ODBORA ZA SEJME IN PROMOCIJO za mandatno obdobje 2018 – 2022:

Igor VIDOVIČ, predsednik

Dejan ALFIREVIĆ

Nives VERSA

Dejan ROJKO

Timotej VIDOVIČ

ODBOR ZA IZOBRAŽEVANJE

Člani ODBORA ZA IZOBRAŽEVANJE za mandatno obdobje 2018 – 2022:

Marko STOILKOVIČ, predsednik

Saša KOBILICA

Smiljan ŠKARICA

Tilen MAR

Viljem PETROVIČIČ

Damir PAVOKOVIČ

ODBOR ZA ŠPORT IN PRIREDITVE

Člani ODBORA ZA ŠPORT IN PRIREDITVE za mandatno obdobje 2020 – 2022:

Dušan FIDLER, predsednik

Simon ŠTRANCAR

Natalija JELUŠIČ BABIĆ

Frančišek EDER

ODBOR ZA TRŽENJE

Prispevek v pripravi!