Upravni odbor je izvršilni organ skupščine zbornice in ima do trinajst (13) članov iz vrst članov zbornice skladno s Statutom OOZ Maribor.

Upravni odbor vodi predsednik zbornice, ki je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora in hkrati mandatar za sestavo le tega.

Izmed članov upravnega odbora predsednik mandatar predlaga 1 (enega) podpredsednika za opravljanje določenih nalog v skladu s Poslovnikom o delu upravnega odbora. Podpredsednik upravnega odbora je istočasno tudi podpredsednik zbornice. Mandatar je po izvolitvi pri sestavi članov upravnega odbora praviloma dolžan upoštevati zastopanost sekcij in po možnosti tudi občin. Sekretar zbornice je 14. član upravnega odbora po svojem položaju.

Člani Upravnega odbora OOZ Maribor za mandatno obdobje 2018 – 2022:

ALEŠ PULKO, predsednik – Podjetniško in poslovno svetovanje, Aleš Pulko s.p., Zg. Duplek 40, Spodnji Duplek
MARKO GORJAK, podpredsednik  – Orodjarstvo Gorjak d.o.o., Ljubljanska c. 102, Rače
DUŠAN FIDLER, član – Splošno mizarstvo Dušan Fidler s.p., Ul. Roberta Kukovca 41, Maribor
FRANČIŠEK EDER, član – Pleskarska dela, Frančišek Eder s.p., Gvajčeva 8, Maribor
HELENA KREVH ZOREC, članica – Neonart d.o.o., Zagrebška c. 20, Maribor
MARJAN VIDOVIČ, član – Motel in pizzeria Črni baron, Marjan Vidovič s.p., Malečnik 158, Malečnik
DEJAN ROJKO, član – Cvetličarna Zvonček, Dejan Rojko s.p., Vrablova ul. 6, Maribor
MOJCA LUBANJŠEK PEHANT, članica – Retorik d.o.o., Brunšvik 24, Rače
NATALIJA JELUŠIČ BABIĆ, članica – Foto Tatjana d.o.o., Partizanska c. 11, Maribor
PETER RAIŠP, član – Avto Raišp, Raišp Peter s.p., Meljska c. 35, Maribor
SIMON ŠTRANCAR, član – Sitec d.o.o., Prisojna ul. 18, Hoče
SLAVKO VESENJAK, član – Odvetnik Slavko Vesenjak, Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor
TJAŠA LAMOT, članica – Lamot d.o.o., Ul. Svobode 13, Miklavž na Dravskem polju